نمایش 1–8 از 21 نتیجه

نمایش 9 24 36

ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم زاویه 15 درجه قطر 0.1mm

59,000 تومان
ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم زاویه 15درجه قطر 0.1mm ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم

ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم زاویه 60 درجه قطر 0.1mm

59,000 تومان
ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم زاویه 60 درجه قطر 0.1mm ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش

ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم زاویه 40 درجه قطر 0.1mm

59,000 تومان
ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم زاویه 40درجه قطر 0.1mm ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم

ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم زاویه 10 درجه قطر 0.1mm

59,000 تومان
ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم زاویه 10درجه قطر 0.1mm ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم

ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم زاویه 90 درجه قطر 0.1mm

59,000 تومان
ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم زاویه 90درجه قطر 0.1mm ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم

ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم زاویه 10 درجه قطر 0.2mm

59,000 تومان
ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم زاویه 10درجه قطر 0.2mm ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم

ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم زاویه 30 درجه قطر 0.2mm

59,000 تومان
ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم زاویه 30درجه قطر 0.2mm ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم

ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم زاویه 15 درجه قطر 0.2mm

59,000 تومان
ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم زاویه 15درجه قطر 0.2mm ابزار تراش و حک CNC کارباید روکش تیتانیوم